Carlos Castaneda Tensegrity

Iidse Mehhiko shamaani nägijate õpetused
Väljavõte Florinda Donner-Grau, Taisha Abelari ja Carol Tiggsi intervjuust. Autor: Concha Labarta Tõlgitud hispaania keelest. Esmalt ilmunud 1. aprillil 1997. aastal Hispaania väljaandes Mas Alla. Kõnealune taotlus on surmale määratud olendi vabastamine Intervjuu Florinda Donner-Grau, Taisha Abelari ja Carol Tiggsiga

Intervjuu Florinda Donner-Grau, Taisha Abelari ja Carol Tiggsiga

Kalev Pärtna 20. dets. 2015

Väljavõte Florinda Donner-Grau, Taisha Abelari ja Carol Tiggsi intervjuust.

Autor: Concha Labarta
Tõlgitud hispaania keelest. Esmalt ilmunud 1. aprillil 1997.aastal Hispaania väljaandes Mas Alla.

Intervjuu Florinda Donner-Grau, Taisha Abelari ja Carol Tiggsiga

Küsimustele vastasid Carol Tiggs, Taisha Abelar ja Florinda Donner-Grau.

 

K: Olite koos Carlos Castanedaga Don Juan Matuse õpilased ning kuulusite tema nõidade kogukonda. Siiski jäite aastateks anonüümseks ning alles hiljuti otsustasite rääkida oma õpiaastatest Don Juani juures. Mis oli pika vaikuse põhjuseks? Mis põhjustas muutuse?

                                                

V: Esiteks sooviksime selgitada, et igaüks meist tutvus mehega, keda Carlos Castaneda nimetab nimega nagual Don Juan Matus, erineva nime abil. Nendeks nimedeks olid: Melchior Yaoquizque, John Michael Abelar ja Mariano Aureliano. Segaduse vältimiseks kutsume me teda alati nimega vana nagual, kuid seda mitte tema ea pärast, vaid pigem staa¾i tõttu ning eelkõige sellepärast, et eristada teda uuest nagualist Carlos Castanedast. Vana nagual ei arvanud, et õpirännakute üle arutlemine oleks osa meie ülesandest. Seepärast jäime me täiesti anonüümseks.

Carol Tiggsi naasmine 1985. aastal tõi kaasa täieliku muutuse meie eesmärkide ja püüdluste osas. Ta vastutas selle eest, et kanda meid tänapäevases mõistes läbi aja ja ruumi, mis iidsete Mehhiko šamaanidele tähendas teadvust. Nemad nimetasid seda teekonnaks läbi teadvuse tumeda mere.

Tavapäraselt oli Carol Tiggsi ülesandeks juhtida meid kõnealuse üleminekuni. Kohe pärast naasmist muutis Carol meie isikliku teekonna ja eraldioleva eesmärgi millekski palju kaugeleulatuvamaks. See on ka põhjuseks, miks otsustasime panna oma anonüümsusele punkti ning õpetada iidse Mehhiko šamaanide maagilisi sooritusi.

 

K: Kas õpetused mida Don Juan teile jagas olid sarnased sellega mida Carlos Castaneda temalt sai? Kui ei, siis milles seisnes erinevus? Kuidas iseloomustaks igaüks teist Don Juani ning tema mees- ja naissoost kaaslasi?

V: Meile antud juhised ei olnud üldse sarnased Carlos Castanedale antud juhistega sel lihtsal põhjusel, et oleme naised. Meil on üliolulised organid nagu munasarjad ja emakas, mida meestel ei ole. Vana naguali poolt antud juhised meile koosnesid ehedast tegevusest. Tuginedes vana naguali mees- ja naissoost kaaslaste kirjeldustele saame käesoleval hetkel öelda vaid seda, et tegemist oli erakordsete olenditega. Rääkida neist kui inimestest igapäevasest maailmast oleks meie jaoks mõeldamatu.  

Vähim, mida me saame kõigi kuueteistkümne (sh vana naguali) kohta öelda on tõsiasi, et kõik nad olid erakordselt vitaalsed ja nooruslikud. Nad kõik olid küll vanad, aga samas ka ei olnud. Küsisime oma uudishimu ja hämmastuse tõttu vana naguali käest, mis oli nende pöörase elujõu põhjuseks, ning saime vastuseks, et igal sammul noorendas neid nende side lõpmatusega.

 

K: Kuigi paljud kaasaegsed psühholoogilised ja sotsioloogilised arengusuunad pooldavad mehelikkuse ja naiselikkuse vahelisele kaugusele lõpu tegemist, siis teie raamatutes on kirjas märkimisväärsed erinevused selle vahel, kuidas mehed ja naised teadmistele lähenevad. Kas võiksite kõnealust teemat selgitada? Kuidas erinevad teie kui naissoost nõia kogemused Carlos Castaneda omadest?

V: Vana naguali põlvnemisliini mees- ja naissoost nõidade erinevus on väga lihtne. Igal naisel on emakas. Meie organid erinevad meeste omadest. Nii nagu igal teisel maailma naisel, on meil emakas ja munasarjad, mis kergendavad nõidade arvates sisenemist teadvuse eksootilistesse piirkondadesse. Nõiad väidavad, et universumis eksisteerib tohutu jõud, mis on pidev ja kadumatu. Kõnealune jõud küll vaheldub, kuid ei muutu. Sellist jõudu nimetatakse teadvuseks või teadvuse tumedaks mereks. Nõiad kinnitavad, et kõik elusolendid on kõnealuse jõuga ühendatud. Sellist ühenduspunkti nimetatakse kokkupanemise punktiks. Nõiad väidavad, et keha sees asetseva emaka olemasolu tõttu on naistel võimalik kokkupanemise punkti uude asendisse nihutada.

Tuleb rõhutada, et nõidade arvates asub iga inimolendi kokkupanemise punkt samas kohas; umbes 90 cm kaugusel abaluudest tagapool. Nõiad näevad kõnealust kohta inimolendite energiaväljade kogumina, millel on helendava kera kuju.

Nõiad ütlevad, et kuna meeste seksuaalorganid ei ole kehasisesed, siis ei ole meestel sama võimalust. Seega oleks absurdne kui nõiad püüaksid kõnealuseid energeetilisi erinevusi kustutada või varjutada. Ühiskondliku korra vaatepunktist on mees- ja naissoost nõidade käitumine peaaegu sama. Energeetilised erinevused panevad mees- ja naissoost praktiseerijaid erinevalt käituma. Nõidade puhul on erinevused täiendavad. Naissoost nõidade suurepärane võime kokkupanemise punkti nihutada loob baasi meessoost nõidade tegevusele, mida iseloomustab suurem vastupidavus ning kõigutamatum eesmärk.

 

K: Teie raamatutes on kirjas, et Florinda Donner-Grau ja Taisha Abelar esindavad mõlemad šamanismi erinevat kategooriat. Üks teist on unenägija ja teine varitseja. Mõlemad on ligitõmbavad ja eksootilised terminid, kuid paljud inimesed kasutavad kõnealuseid termineid valimatult ning tõlgendavad neid omal äranägemisel. Mis on sellise liigitamise tegelik tähendus? Millised on Florinda Donner-Grau unenägija ja Taisha Abelari varitseja rolli tähendus tegevusse asudes?

V: Jällegi, nagu ka eelmise küsimuse puhul, on erinevus väga lihtne, sest see on juhitud meie mõlema energia poolt.

Florinda Donner-Grau on unenägija, kuna tal on erakordne võime kokkupanemise punkti nihutamiseks. Nõiad usuvad, et kui kokkupanemise punkti ehk meie ühenduspunkti teadvuse tumeda merega nihutada, siis luuakse uus energiaväljade kogum. Kõnealune kogum on sarnane harjumuspärase kogumiga, kuid piisavalt erinev, et tagada teise maailma tajumine, mis ei ole igapäevaelu maailm.

Taisha Abelari anne varitsejana on tema võime fikseerida kokkupanemise punkt uues asendis, mis on saavutatud nihutamise teel. Ilma kokkupanemise punkti fikseerimiseta on tajumine teisest maailmast liiga üürike ning sarnaneb mõningate hallutsinogeensete ainete mõjuga- tekib rütmita ja põhjuseta kujutiste üleküllus. Nõiad usuvad, et hallutsinogeensete ainete mõju nihutab kokkupanemise punkti, kuid ainult väga korratul ja ajutisel viisil.

K: Oma kõige uuemates raamatutes "Unenägemises" ja "NõidadeÜleminek" kirjutate isiklikest kogemustest, mida on raske aktsepteerida. Juurdepääs teistele maailmadele, reisimine teadmatusse, kontakteerumine anorgaaniliste olenditega- kõik need kogemused, mis panevad mõistuse proovile. On ahvatlev seda kõike mitte uskuda või pidada teid olenditeks, kes asuvad heast ja halvast kõrgemal ning keda ei ähvarda haigused, vanadus või surm. Milline on naissoost nõia igapäevane tegelikkus? Kuidas käib kronoloogilises ajas elamine kokku maagilises ajas elamisega?

V: Proua Laberta, teie küsimus on liiga üldistav ja otsitud. Palun andestage siinkohal meie otsekohesus. Me ei ole intellektuaalsed olendid ning ühelgi võimalusel ei ole me suutelised osalema toimingutes, kus intellekt kasutab sõnu, mis tegelikkuses ei oma tähendust. Mitte ükski meist ei ole mitte ühelgi mõeldaval juhul kõrgemal heast ja kurjast, haigustest või vanadusest. Vana nagual lihtsalt veenis meid selles, et on olemas kahte liiki inimolendeid. Suurem osa meist on olendid, keda nõiad kutsuvad "surematuteks" (peame siinkohal lisama, et seda just halvustaval viisil). Teise kategooriasse kuuluvad surelikud olendid.

Vana nagual õpetas meile, et nii nagu kõikidel surematutel olenditel, ei võta ka meie iial surma kui võrdluspunkti ning seega ka mõeldamatut luksust elada elu, mille juurde kuuluvad sõnad, kirjeldused, vaidlused, üksmeel ja lahkarvamused. Teise kategooriasse kuuluvad surelikud nõiad, kes ei saa endale mitte kunagi ega ühegi asjaolu tõttu lubada intellektuaalsete kinnituste tegemise luksust. Me oleme tähtsusetud olendid. Meie ainsaks omandiks on veendumus, et kunagi me sureme ja ühel päeval tuleb meil igavikuga silmitsi seista. Meie ettevalmistus selleks sündmuseks on ülilihtne: me valmistume igavikuga kohtumiseks kakskümmend neli tundi ööpäevas. Vanal nagualil õnnestus hävitada meie segadust tekitav mõte surematusest ning meie ükskõiksus elu vastu. Ta veenis meid selles, et surelike olenditena suudame me suurendada valikuvõimalusi elus. Nõiad usuvad, et inimolendid on maagilised olendid, kes on suutelised üllatavateks tegudeks ja saavutusteks siis, kui nad vabanevad ideoloogiatest, mis muudavad nad tavapärasteks inimolenditeks.

Tegelikkuses on meie kogemused taju saavutuste fenomenoloogilised kirjeldused, mis on meile ning eelkõige naistele kättesaadavad. Saavutused, millest möödutakse meie enesepeegeldamise harjumuse tõttu. Nõiad väidavad, et inimolenditele eksisteerib Mina, MINA ja ainult MINA. Sellistes tingimustes on võimalik ainult see, mis puudutab Mind. Sellise määratluse järgi viib kõik, mis puudutab Mind ehk enda isikut viha ja rahulolematuseni.

 

K: Õpetaja füüsiline kohalolu ei pruugi olla hädavajalik, kuid kindlasti on sellest palju abi. Teie saite Don Juanilt ja tema kaaslastelt otseseid juhiseid, mis suunasid teid šamanismi maailma. Kas arvate, et isegi ilma isikliku õpetajata on igaühel juurdepääs kõnealusele maailmale?

V: Mõningal määral on õpetaja olemasolu rõhutamine kõrvalekalle. Vana naguali idee järgi aitas ta meil eemalduda Mina ülemvõimust. Oma naljade ja hirmsa huumorimeele abil suutis ta meid iseenda üle naerma panna. Selles mõttes usume me siiralt, et igaüks võib muutuda ning läbi elada meie poolt kogetud muutuse Tensegrity praktika harrastamise abil ilma kindla isikliku õpetajata.

Vana nagual ei tahtnud oma teadmisi edasi anda. Ta ei tegutsenud kunagi õpetaja ega guruna. Teda lihtsalt ei huvitanud see. Vana nagual oli huvitatud oma põlvnemisliini pikendamisest. Juhul kui ta juhendas meid isiklikult, siis oli see mõeldud selleks, et juurutada meisse nõidumise eeldused, mis lubaksid meil tema põlvnemisliini jätkata. Vana nagual eeldas, et ühel päeval on meie kord samamoodi toimida.

Tema või meie tahtest väljaspool ilmnevad asjaolud aitasid ennetada vana naguali põlvnemisliini jätkumist. Soovime kõnealused teadmised avalikustada lähtudes selles, et me ei suuda nõidusliku põlvnemisliini traditsioonilisele jätkumisele kaasa aidata. Kuna Tensegrity praktika harrastajate poole ei pöörduta šamanistliku põlvnemisliini pikendamise sooviga, siis on neil teist rada kasutades võimalus saavutada see, mille oleme saavutanud meie

 

K: Don Matuse õpetuse üks kõige jahmatavamaid aspekte on alternatiivse surma võimalus. Teie öeldu põhjal saavutas Don Matus ja tema kogukond alternatiivse surma. Kuidas ise nende kadumist selgitaksite? Millal moondusid nad teadvusesse?

V: Tegemist on lihtsa küsimusega, millele on väga raske vastust leida. Meie praktiseerime vana naguali õpetust. Näib, et oma küsimusega soovite te saada psühholoogilist põhjendust ning kaasaegse teadusega kooskõlas olevat selgitust.

Kahjuks ei saa ma anda selgitust väljaspool seda, mis me ise oleme. Vana nagual ning tema kaaslased surid alternatiivset surma, mis on võimalik kõigi jaoks, kui alluda vajalikule korrale.

Võime teile öelda vaid seda, et vana nagual ja tema kaaslased olid professionaalid. Selle all pean silmas, et nad vastutasid kõikide oma tegude eest, isegi kõige väiksema teo eest, sest nad olid äärmiselt teadlikud kõigest, mida nad tegid. Sellistes tingimustes ei ole alternatiivne surm üldsegi ebaloomulik võimalus.

 

K: Kas olete viimaseks hüppeks valmis? Mida ootate universumilt, mida iseloomustate kui ebaisikulist, külma ja kiskjalikku?

V: Oleme valmis lõpmatuks võitluseks ja võimaluseks tunnistada igavikku, seda kas ainult sekundiks või viieks miljardiks aastaks.

 

K: Mõned Carlos Castaneda kirjatöödega tutvunud inimesed on talle ette heitnud seda, et raamatutes puudub suurem spirituaalsus, nt ei kasuta Castaneda kunagi sõna "armastus". Kas sõdalase maailm on tõesti nii kalk? Kas inimtundeid seal ei eksisteeri? Või on antud sellistele tunnetele teistsugune tähendus?

V: Jah, me omistame neile teistsuguse tähenduse ning me ei kasuta sõnu nagu "armastus" või "spirituaalsus", sest vana nagual veenis meid nende tühisuses. Mitte armastuse ja spirituaalsuse tühisuses, vaid nende sõnade kasutamise tühisuses. Tema argumendid olid järgmised: kui oleme tõesti surematud olendid, kes suudavad endale lubada luksust elada ilmatute vastuolude ja lõputu isekuse keskel ning kui meile loeb ainult kiiresti saabuv rahuolu, siis kuidas saab olla armastus või spirituaalsus midagi ehtsat? Vana naguali jaoks väljendasid need mõisted rahulolematust ja elutust. Need olid sõnad, mida keegi ei toetanud. Ta ütles, et iga kord kui peame selliste vastuoludega silmitsi seisma, lahendame neid, öeldes, et inimolenditena oleme nõrgad.

Vana nagual ütles meile, et üldtuntud reeglina ei õpetatud meile, inimolenditele, armastamist. Meile õpetati ainult nauditavaid tundeid, mis on iseloomulikud isiklikule Minale. Ta ütles, et igavik on ülev ning seal puudub haletsus. Seal pole asu petlikele mõistetele, ükskõik kui meeldivad need võivad meile tunduda.

 

K: Tundub, et taju suurendamine oleneb meie valduses olevast energiahulgast ning kaasaegse inimese energeetiline seisund on väga kasin. Mis on peamine eeldus energia varundamiseks? Kas see on võimalik inimese puhul, kes peab pere eest hoolt kandma, iga päev tööl käima ning täiel määral sotsiaalses maailmas osalema? Ja kuidas suhtuda tsölibaati kui energia säästmise viisi? See on teie raamatute üks kõige vastuolulisemaid punkte.

V: Vana naguali arvates on tsölibaat soovitatav suuremale osale inimestest. Seda mitte moraalsetel põhjustel, vaid kuna meil ei ole piisavalt energiat. Tänu temale mõistsime me, et suurem osa meist on sigitatud abielus esineva igavuse tõttu. Pragmaatilise nõiana uskus vana nagual seda, et eostamine on lõpliku tähtsusega. Ta ütles, et juhul kui emal ei olnud võimalik eostamise hetkel orgasmini jõuda, siis on tegemist "igava eostamisega". Sellisel puhul energiat ei eksisteeri. Niisugustes tingimustes eostatud inimolenditele soovitas vana nagual tsölibaati.

Veel soovitas vana nagual energia säästmise eesmärgil lahti lasta käitumismustritest, mis viivad kaoseni. Sinna hulka kuuluvad järgmised tegevused: lakkamatu mõtlemine kurameerimisele, enese esitlemine ja kaitsmine igapäevaelus, ülemäärased harjumused ning eelkõige enese murede pidev rõhutamine.

Juhul  kui eelnimetatud punktid on täidetud, siis võib igaüks meist omandada piisavalt energiat, et kasutada aega, ruumi ja ühiskonnakorda arukamalt.

 

K: Tensegrity maagilised sooritused, mis on teie arvates väga olulised, on teie kõige hiljutisem kingitus don Juan Matuse maailmast huvitatud inimestele. Mida toob Tensegrity kaasa seda praktiseerivatele inimestele? Kas mõju on võrdne muude füüsiliste teadusharudega või on sel eraldiseisvad tunnused?

V: Tensegrity pakub harrastajatele energiat. Tensegrity ja mis tahes muude füüsiliste harjutuste süsteemi vahe seisneb selles, et Tensegrity taotlust juhivad iidse Mehhiko šamaanid. Kõnealune taotlus on surmale määratud olendi vabastamine.

 

Üldtutvustuseks
Tensegrity.ee tutvustab Carlos Castaneda maagilisi sooritusi. Siit leiad tutvustavaid artikkleid uustulijatele ja värsket infot toimuvatest praktikatest.

Praktikagrupid
Eesti Praktikagrupp käib koos igal kolmapäeval kl 19:00 Tasapisitasakaal ruumides Graniidi 1, Tallinnas.

Lugemisvara
Blogisse lisame jooksvalt teemaga seotud artikleid. Viimased artiklid on pidevalt näha esilehe paremas servas.

Kontaktandmed
Kalev +372 501 6742
Anneli   + 372 508 7689   

 

Veebilehe loomine aara.ee

Intervjuu Florinda Donner-Grau, Taisha

Intervjuu Florinda Donner-Grau, Taisha

Küsimustele vastasid Carol Tiggs, Taisha Abelar ja Florinda Donner-Grau K: O lite koos Carlos Castanedaga Don Juan Matuse õpilased ning kuulusite tema nõidade kogukonda Väljavõte Florinda Donner-Grau, Taisha Abelari ja Carol Tiggsi intervjuust. Autor: Concha LabartaTõlgitud hispaania keelest. Esmalt ilmunud 1. aprillil 1997.aastal Hispaania väljaandes Mas Alla.

Intervjuu Florinda Donner-Grau, Taisha Abelari ja Carol Tiggsiga

www.tensegrity.ee © 2015 Eesti praktikagrupp »